Kita akan memperoleh pelajaran dari :

10 % dari apa yang kita baca.

20 % dari apa yang kita dengar.

30 % dari apa yang kita lihat.

50 % dari apa yang kita lihat dan kita dengar.

70 % dari apa yang kita katakan.

90 % dari apa yang kita katakan dan kita lakukan.

Advertisements