wikijawa.jpgMenawi panjenengan sregep pados informasi lan pawartos saking internet, cobi panjenengan bikak alamat http://jv.wikipedia.org. Situs punika pun isi babakan sedaya mawon mawi basa Jawi.

Sinten kémawon ingkang ngersakaken ngasta Wikipédia ing basa Jawi saged amujudaken. Saged mawi basa Jawi krama utawi saged ngoko. Ananging manawi saged, langkung saé manawi saged nyerat mawi basa krama. Isi Wikipedia wonten saandhaping Lisensi Dhokumèntasi Bébas GNU, tegesipun inggih bébas kaliyan bakal bébas ngantos salaminipun.

Link kasambet : kawruhjawi.wordpress.com

Advertisements